FORGOT YOUR DETAILS?

TRANSPLANTACIJA KOSE

Kirurško presađivanje kose jedan je od kompleksnijih tretmana za rješavanje problema gubitka kose izazvanog androgenom alopecijom. Iako za neke može predstavljati trajno rješenje dobro je znati i moguće negativne strane ove terapije. Osim financijskog aspekta moguće su infekcije i ožiljci kao posljedica kirurškog zahvata. Oni koji su pristupili transplantaciji kose u ranijem stadiju gubitka kose najvjerojatnije će morati ponoviti postupak još jednom ili nekoliko puta kako će gubitak kose napredovati na druga područja glave. Da se to ne bi dogodilo, nakon zahvata se preporuča koristiti preparate za rast kose kako bi sačuvali postojeću kosu. Transplantacija je uz vlasne sisteme ponekad jedino realno rješenje za one koji se nalaze u kasnijem stadiju gubitka kose.

Kroz povijest se razvilo nekoliko različitih metoda transplantacija kose, a dvije slove kao najpoznatije te ih većina klinika danas primjenjuje. To su FUE (Follicle Unit Extraction) i STRIP/FUT (Follicle Unit Transplantation) metoda. Međusobno su vrlo slične samo što se kod FUE metode folikulne jedinice pojedinačno i direktno transplantiraju iz donorskog područja, bez reza, a kod STRIP/FUT metode se radi rez u obliku trake iz kojeg se jedna po jedna folikulna jedinica reže skalpelom i transplantira na ciljano područje. Takva metoda za sobom ostavlja puno veći ožiljak nego FUE. FUE je danas također postao i poluatomatiziran tj. za vađenje folikula iz donorske baze koristi se robotska ruka što ubrzava sam proces ekstrakcije te ga čini preciznijim.

Transplantacija kod žena je nešto teža jer žene ne gube kosu prema standardnom muškom obrascu već im se kosa ravnomjerno prorjeđuje na vrhu glave. Slično je i sa difuznim ispadanjem kose kod muškaraca. Kod difuznog tipa I preporuča se pričekati da kosa najprije otpadne pa tek onda priči zahvatu transplantacije, dok kod difuznog tipa II transplantacija većinom nije najbolje rješenje jer je donorska baza takvih pacijenata nestabilna (osjetiljiva na androgene) pa nema garancije da će transplantirana kosa trajati "vječno".

Također treba spomenuti tzv. kloniranje kose koje je u drugoj od tri faze testiranja te za sada pokazuje obečavajuće rezultate. Na taj način će se iz jedne folikule moći biotehnološkim inženjeringom proizvesti maksimalan potreban broj novih folikula. Do sada se broj folikula za transplantaciju ograničavao na donorsku bazu (područje oko ušiiju i iznad vrata) koja je ponekad nedovoljna da bi prekrila ogoljelo područje glave.

Prije nego se odlučite za bilo koji oblik transplantacije kose savjetujemo vam da se dobro upoznate sa radom i metodama pojedinih klinika, usporedite kakve implikacije nosi koja metoda, koji im je postotak odbačenih folikulnih jedinca, koje je vrijeme trajanja operacije i oporavka te kakva se postoperativna njega preporuča. Također vidite njihove reference, sagledajte financijski aspekt ovih metoda, potražite preporuke i savjete poznanika ili ljudi sa foruma koji su bili podvrgnuti navedenim zahvatima.

Uskoro saznajte gdje i kako napraviti najkvalitetniju transplantaciju kose u Hrvatskoj!

TOP